#4311

Kostoly (katolícky)
Hystória listu "Povolenie na žobranie" z knihy pána Strbu, pochádzajúc od pani Balla Etelka.
98/106