Kostol povýšenia Sv. kríža v Nových Zámkoch

Kostoly (katolícky)
Pohľad na rímskokatolícky kostol, koniec 60-tych rokov min. storočia (1969)
99/106