Pracovná knižka

Priemysel a poľnohospodárstvo
Sklárne Clara n.p., závod Knotek, Nové Zámky
47/48