Mlyn bratov Kleinovcov

Zo zbierky pána Vágovitsa
4113/4375