Mlyn bratov Kleinovcov

Zo zbierky pána Vágovitsa
4114/4375