Hlavné námestie

Hlavné námestie - námestie
Raritou je, že táto pohľadnica je ofrankovaná známkou zobrazujúcou Klementa Gottwalda. A to vieme, že ten zastával svoju funkciu prezidenta Československa od 14.6.1948 keď žiaľ tie objekty vpravo nemali šancu už stáť! Dokazuje to, že sa staršie pohľadnice používali aj po "revolúcii".
280/299