Hlavné námestie - námestie

Hlavné námestie
Hlavné námestie
Františkánsky kostol a kláštor
Hlavné námestie 1968
1. máj 1959 - Hlavné námestie
Hlavné námestie
Bagrovanie základov OD Jednota
Hlavné námestie
Hlavné námestie
Nové Zámky
Hlavné námestie
Hlavné námestie
1. máj 1946
Hlavné námestie
Hlavné námestie
Hlavné námestie
Hlavné námestie
Hlavné námestie
Námestie Lajosa Kossutha
Hlavné námestie
Národný hotel
Hlavné námestie
Hlavné námestie
Hlavné námestie
  • 1/11