Hlavné námestie - námestie

Hlavné námestie
Hlavné námestie
Nové Zámky
Nové Zámky
Nové Zámky
Nové Zámky
Nové Zámky
Nové Zámky
Nové Zámky
Hlavné námestie
Nové Zámky
Nové Zámky
Nové Zámky
Nové Zámky
Novozámocká Ľudová banka
Nové Zámky
Nové Zámky
Nové Zámky
O plánoch mesta postaviť novú radnicu po roku 1942
Hlavné námestie
Hlavné námestie
Hlavné námestie
Hlavné námestie
Nové Zámky
  • 1/13