Nové Zámky

Hlavné námestie - námestie
Hlavné námestie. Výrez z fotografie.
289/299