Nové Zámky

Hlavné námestie, výrez z fotografie.
4233/4440