Hlavné námestie

Národný hotel, Hotel Grand, dnes VÚB banka. Výrez z fotografie.
4234/4440