Nové Zámky

Nové Zámky dnes
Ulica Ľ.Štúra, autobusová stanica
156/160