Nové Zámky dnes

Hlavné námestie
Mestský úrad
Banskobystrická ulica
Hlavné námestie
Porciunkula 2013
Nové Zámky
Nové Zámky
Nové Zámky
Nové Zámky
Nové Zámky
Gastro - Haal
Gastro - Haal
Rieka Nitra
ulica J.M.Hurbana
ulica Pod lipami
Prípravy na 1. mája
Nové Zámky
ulica M.R.Štefánika
ulica Pod lipami
Devínska ulica
Sídlisko Juh
ulica Ányosa Jedlíka
Panoráma
Panoráma
  • 1/7