Hlavné námestie

Ladislav Szabó zbierka
V pozadí je Marianum a farský kostol
64/72