Nové Zámky

Každodenný život v meste
Divadelný krúžok, 1929
278/286