Nové Zámky

Každodenný život v meste
Sokolské stretnutie, 1925. Foto atelier - F. Rétfalvi, Kiss Ernő utca 2.
279/286