Nové Zámky

Každodenný život v meste
Občianske Fórum, Nové Zámky, 27.11.1989
280/286