Výstavba zimného štadióna

Výstavba zimného štadióna v rokoch 1973-74
4369/4440