Nové Zámky

Železničná stanica, v rokoch cca 1964-1965, pred výstavbou súčasnej budovy železničnej stanice
4370/4440