Stará nemocnica

Ulice - Kapisztóryho (a okolie)
Ulica F.Kapisttóryho (Špitálska ulica)
41/56