Kapisztóryho ul. a okolie

Nové Zámky
Kino Mier
Vármegyeháza - ONV - ÚPSVaR
Námestie Györgya Széchényiho
Panoráma mesta
Námestie Györgya Széchényiho
Sídlisko Bašty I.
Sídlisko Bašty I.
Budovanie socializmu
Nemocnica - výsek z pohľadnice
Budova ÚPSVAR/Okresného úradu
Križovatka 1938-1995
Andor Jaross
Stará nemocnica
Budova ONV z roku 1936
Stará nemocnica
Stará nemocnica
#2188
Výstavba kotolne, asi 1978
ZŠ Mostná - brigáda v rámci akcie Z
Sídlisko Bašty I.
Nové Zámky
Nové Zámky
Nové Zámky
  • 1/2