Ulica F.Kapisttóryho

Ulice - Kapisztóryho (a okolie)
Roh Špitálskej a Mlynskej ulice
44/56