Sídlisko Bašty I., Gogoľova ulica

Ulice - Kapisztóryho (a okolie)
Teraz: Námestie G. Széchényiho. Voľakedy: Mlynská ulica - Svetlé námestie
50/56