Otakar Čičátka, vernisáž výstavy, 1999

Z vernisáže
5306/5312