Otakar Čičátka, vernisáž výstavy, 1999

Rodina: nevesta Blanka, syn Aurel a manželka Mária
5305/5312