Brigáda pracovníčok Elektrosvitu

Cintoríny
pri hroboch padlých počas II. svetovej vojny.
11/32