Kaplnka

Cintoríny
Kaplnka cintorína na Slovenskej ulici
11/29