Paprikový mlyn

Priemysel a poľnohospodárstvo
Navliekanie koreninovej papriky na vence
27/48