Značenie tehál

Priemysel a poľnohospodárstvo
CGH - Crozzoli, Grűnfeld a Holota, tehelňa s kruhovou pecou v Nových Zámkoch, 30. roky 20. stor.
38/48