Slovlik Nové Zámky

Priemysel a poľnohospodárstvo
Najväčšia konzerváreň v ČSSR.
39/48