Železničný most

Vojnové udalosti
zničený na konci 1. svetovej vojny v roku 1919
55/66