ZDŠ na Andovskej ulici

Školy - ostatné
Spomienkové tablo k stretávke po 50 rokoch: Anna Pavligová (Procházková), Mária Lindtnerová (Ivanová), Rudolf Sendlai, Štefan Melichárek, Marta Urnauerová (Szilágyiová), Peter Bačváň (†), Jozef Mesiarkin, Miroslav Barek († 1980), Katarína Stoklasová (Kaňáková), Helena Lukáčiková (Gašparcová), Ondrej Vajdík, Kveta Mahdalová († 1966), Pavol Petrovský, Dušan Števlík, Helena Muržicová (Salaiová), Gabriela Bodokyová (Malovcová), Judita Vlčková (Nagyová), Agneša Malinovičová (Stanková), Tibor Štrba, Mária Procházková (Pavlikovičová), Juraj Németh, Božena Vrabecová (Urbanová), Mária Fabulová (Verešová), Anna Ozoráková (Šťastná), Štefan Fiala, Mária Sahajová (Majcherová), Ján Žibrita († 2011), Ivan Šupala, Margita Matušeková (Vörösová), Ján Žilák († 2011), Ján Sasák, Matej Mazan († 2008), Marta Pastoreková, Agneša Kováčová (Hrdličková) a Jozef Tujvel († 1976)
217/240