Škola Nový Šimor

Školy - ostatné
dnes: Základná škola na Andovskej ulici
218/240