Provinciálny domov Dcér božského vykupiteľa

Školy - ostatné
dnes: Stredná zdravotnícka škola
219/240