Škola Nový Šimor

Školy - ostatné
Na mieste starého kamenného cintorína bola postavená škola Nový Šimor
222/240