Štátna meštianska škola

Školy - ostatné
dnes: Základná škola Gergelya Czuczora s vyučovacím jazykom maďarským
223/240