Bagrovanie základov OD Jednota

Ladislav Szabó zbierka
Bagrovanie základov OD Jednota - zač. výstavby: 19.3.1971 - odovzdanie: November 1975
59/72