Komárňanská ulica

Ladislav Szabó zbierka
Roh Komárňanskej ulice a Českej bašty (1970-1980?)
60/72