Nové Zámky

Kostoly (katolícky)
Námestie františkánov - Súsošie svätej Trojice
94/106