Nové Zámky

Hlavné námestie - námestie
Hlavné námestie, cca 1924
295/299