Nové Zámky

Hlavné námestie - námestie
Hlavné námestie, okolo r. 1925
296/299