Otakar Čičátka, vernisáž výstavy, 1999

Kurátorka PhDr. Marta Šimo-Svrčeková
5303/5312