Otakar Čičátka, vernisáž výstavy, 1999

Manželka Mária, rod. Jordánová
5304/5312