Hlavné námestie - okolie

Nové Zámky
Nové Zámky
Petőfiho ulica
Ulica M.R.Štefánika
Björnsonova ulica
Petőfiho ulica
Hotel Zlatý lev
Zbierka fotografií pána Vágovitsa
Zbierka fotografií pána Vágovitsa
Radnica v medzivojnovom období
Komárňanská ulica
Majozonovo námestie r. 1962
#4367
#4236
Kukučínova ulica
t.č.: Školská ulica
Hodiny & Klenoty Tenczer Samu
Nové Zámky
Nové Zámky
Nové Zámky
Korzo
Námestie františkánov
Dom mieru
Kukučínova ulica
  • 1/9