Hlavné námestie - okolie

Komárňanská ulica
Majozonovo námestie r. 1962
#4367
#4236
Kukučínova ulica
t.č.: Školská ulica
Hodiny & Klenoty Tenczer Samu
Nové Zámky
Nové Zámky
Nové Zámky
Korzo
Námestie františkánov
Dom mieru
Kukučínova ulica
Singerov palác
Battyáni-ho ulica
Turecká ulica - Maďarský skautský dom
Pošta
Piváreň Krendl
Korzo
Korzo
Námestie františkánov
Námestie františkánov
Björnsonova ulica
  • 1/8