Tesla / Osram - závod

OSRAM / TESLA
OSRAM
Tesla/Osram 2000
Tesla/Osram 1995
Tesla
Osram 1996
Tesla - kladenie základného kameňa 1969.XII.10
Tesla - prvomájový sprievod
Tesla - kladenie základného kameňa 1969.XII.10
1. máj 1977