Sídlisko Nábrežie a okolie

Vodný priechod
Rieka Nitra
Bitúnková ulica
Bitúnková ulica
Sídlisko Nábrežie
Malinový sad 15.3.1975
Malinový sad 15.3.1975
Malinový sad 15.3.1975
Sídlisko Nábrežie
Technické služby mesta
Technické služby mesta
Technické služby mesta
Sídlisko Nábrežie vo výstavbe
Sídlisko Nábrežie vo výstavbe
Bitúnkova ul. počas Vianoc 1983
Sídlisko Nábrežie
Kotolňa Nábrežie II
Sídlisko Nábrežie
Sídlisko Nábrežie
Potraviny na konci Bitúnkovej ul, smer Billa
Výstavba kotolne, asi 1978
Bitúnkova ul., Obuvník - Gombicz bácsi
ZŠ Nábrežná
pri MŠ na Bitúnkovej ul.
  • 1/2