VUNAR - Výskumný ústav náradia

Expozitúra NBS - výstavba
VUNAR
VUNAR
VUNAR
VUNAR
Vunar - Diapozitív z 80. rokov
VUNAR
VUNAR
Detské dopravné ihrisko
Škôlka Jednota - VUNAR
VUNAR
VUNAR
VUNAR
VUNAR
Nádvorie VUNARu
1. máj 1977
1. máj 1977
VUNAR