Hlavné námestie - farský kostol

Hlavné námestie
Hlavné námestie
Hlavné námestie
Hlavné námestie
Hlavné námestie
Nové Zámky
Hlavné námestie
Nové Zámky
Nové Zámky
Nové Zámky
Nové Zámky
Hlavné námestie
Petőfiho ulica
Hlavné námestie
Hlavné námestie
Hlavné námestie na prelome 19. a 20. storočia
Hlavné námestie, Farský kostol
Hlavné námestie, Farský kostol
Hlavné námestie, Farský kostol
Hlavné námestie, Farský kostol
Hlavné námestie, Farský kostol
Hlavné námestie, Farský kostol
Prípravy na 1. mája
Farský kostol
  • 1/7