Synagógy

Neologická synagóga, 1/2
Neologická synagóga, 2/2
Ortodoxná synagóga - exteriér
Ortodoxná synagóga - exteriér
Ortodoxná synagóga - exteriér
Ortodoxná synagóga - exteriér
Ortodoxná synagóga - exteriér
Ortodoxná synagóga - exteriér
Ortodoxná synagóga - exteriér
Ortodoxná synagóga - interiér
Ortodoxná synagóga - interiér
Ortodoxná synagóga - interiér
Synagóga 1983
Synagóga v 80-tych rokoch
Grémium - skl.negatív
Neologická synagóga a farský kostol
Ortodoxná synagóga
Neologická synagóga
Neologická synagóga
60 rokov: Posta utca/Björnsonova ul.
Neologická synagóga
Neologická synagóga
Neologická synagóga
Pošta a neologická synagóga
  • 1/2