Kaplnky

Kaplnka sv. Márie
Kaplnka sv. Márie
Kaplnka sv. Trojice
Socha sv. J.Nepomuckého pri mlyne
#1527
Loretánska kaplnka vo františkánskom kostole
Kaplnka
Kaplnka Sv. Trojice
Kaplnka
Kaplnka
Széchenyi-ho ulica a kaplnka Sv. Anny
Kaplnka Panny Márie
Kaplnka Sv. Antona
#6
Kaplnka Sv. Anny