Námestie republiky

Námestie republiky
Nové Zámky
Pred bývalou ZDŠ Staničná
Panoráma mesta
Železničná stanica Nové Zámky
Námestie republiky
Železničná stanica Nové Zámky
Železničná stanica Nové Zámky
Nádražný prechod
Železničná stanica Nové Zámky
Pohľadnica - výrez
Otakar Čičátka: Rodina
Lekáreň Na Prednádraží
Železničná stanica
Prednádražie, ul. T.G.Masaryka
ul. Ľudovíta Štúra
#1834
#1833
Železničná alej
#1265
Mládež
Železničná stanica
Plán odvodňovania
Železničná alej
  • 1/2