Námestie republiky

Pred bývalou ZDŠ Staničná
Panoráma mesta
Železničná stanica Nové Zámky
Námestie republiky
Železničná stanica Nové Zámky
Železničná stanica Nové Zámky
Nádražný prechod
Železničná stanica Nové Zámky
Pohľadnica - výrez
Otakar Čičátka: Rodina
Lekáreň Na Prednádraží
Železničná stanica
Prednádražie, ul. T.G.Masaryka
ul. Ľudovíta Štúra
#1834
#1833
Železničná alej
#1265
#1024
Železničná stanica
Plán odvodňovania
Železničná alej
Železničná alej
#580
  • 1/2